0 Läs mer >>

Rödupp, vid Polcirkeln, är en gammal vacker by med spår från stenåldern.

Byn (Östra och Västra Rödupp) är en mil lång och ligger på båda sidor av den vackra och orörda Kalixälven.
Byn förbinds när älven är farbar med Sveriges nordligaste färja och vintertid med isväg.

Rödupp betyder "röjt upp" och jord- och skogsbruk har varit den mest betydelsefulla näringsgrenen.

Gårdens namn är "Innat" och på överkalixmål står det för "norr om". "Innat"-gården är från 1700-talet och vi är nu den åttonde generationen som brukar den.

Men, tiderna förändras, och vi med dem... Från att tidigare ha varit småskaligt jordbruk
med mjölkproduktion och skogsbruk har vi successivt övergått till trädgårdsodling.

Vi var pionjärer med bärodling i större skala i Norrbotten.

Idag har vi mer än 50-årig erfarenhet av odling och har Sveriges nordligaste yrkesodling av jordgubbar och svarta vinbär.

Att leva av och med naturen är mycket spännande, varje år är ett nytt äventyr.
 Det kan bli frost i blomningen och miljontals blommor blir skadade och bärskörden blir minimal.
 
Vi är hela tiden beroende av att väderleken är så normal som möjligt om vi vill ha en bra skörd som gör det möjligt att bedriva odling på dessa breddgrader.

 - Tron finns alltid kvar att nästa år skall bli ännu bättre.

Handelsträdgården har vi drivit i nästan 40 år.


 

 

 
 

Historik